SysMOND Eğitim Videoları

Sysmond Eğitim Videoları

Eğitim Videosu 1 :

İçerik : Manager.exe 1- Şirket Dönem Tanımları a-Yeni Şirket Oluşturma b-Yeni Dönem Oluşturma 2-Yetkilendirme a-Kullanıcı açma ve yetkilendirme 3-İşlemler Menüsü a-Şirketler Arası İşlemler b-Bakiye Düzeltme

Eğitim Videosu 2 :

İçerik : 1- Program Arayüz Tanıtımı a-Kısa yol (toolbar) oluşturma 2-Araçlar Menüsü a-Kullanıcı açma ve yetkilendirme 3-İşlemler Menüsü a-Genel Yazıcı Ayarları b-SMS menüsü c-Uyarı Oluşturma d-İş takvimi

Eğitim Videosu 3 :

İçerik : 1- Genel Menüsü, a-Günlük Kur Girişleri. 2-Genel Menüsü Tanımlamalar, a-Genel Tanımlamalar, b-Proje Tanımlamaları, c-Ödeme Yapılmayan Günler, d-Personel Tanımlamaları, e-Departman Tanımlamaları, f-Görev Tanımları, g-Çevre Birimleri, h-El Terminali Tanımları, ı-Şube Tanımları, j-Kısayol ve Program Tanımları 3-Parametreler 4-Ayarlar 5-Oturumu Kapat 6-Programdan Çıkış.

Eğitim Videosu 4 :

İçerik : 1- Stok Yönetimi, a-Genel ayarlar. b-Tanımlamalar,

Eğitim Videosu 5 :

İçerik : 1- Stok Kartları Arayüzü Tanıtımı 2- Stok Kartı Açma a-Restaurant ve SysPOS için özel kod tanımları b-Fiyat Oluşturma c-Pos Yazar Kodu Tanımlama d-Barkod Oluşturma e-Stok Resmi Ekleme f- Fiyat değişikliği g-Stok Silme

Eğitim Videosu 6 :

İçerik : 1- SysPOS Tanıtımı

Eğitim Videosu 7 :

İçerik : 1- SysMOND Restaurant Yazılımı Tanıtımı.

Eğitim Videosu 8 :

İçerik : 1- SysMOND KOMİ Tanıtımı

Eğitim Videosu 9 :

İçerik : 1- Stok Yönetimi (devamı) a-Stok Liste Girişleri b-Excelden Stok Kartı Açma. c-Stok Giriş Fişi d-Stok Çıkış Fişi, e-Stok Transfer Fişi, f-Satın Alma Talepleri, g-Stok Sayım Girişi ve Sayım Fişi Oluşturma h-Stok Kartlarında Stoklara Font ve Zemin Rengi Oluşturma(Koşul Oluşturma), ı- Malzeme Talepleri.

<

Eğitim Videosu 10 :

İçerik : 1- Fatura Dizaynı, 2-Barkod Tasarımı. 3-Barkod Yazdırma.

Eğitim Videosu 11 :

İçerik : 1- Satış Yönetimi a-Ayarlar b-Tanımlar c-Satış Faturası d-Satış İrsaliyesi e-Satış Sipariş f-Satış Teflifi g-Perakende Satış h-Perakende Satış Özel ı-Taksitli Satış – Tahsilat- Satış Sözleşmesi j-Satış İade Faturası k-Satış İade İrsaliyesi

Eğitim Videosu 12 :

İçerik : 1- Satınalma Yönetimi a-Ayarlar b-Tanımlar c-Satınalma Faturası d-Satınalma İrsaliyesi e-Satınalma Sipariş f-Satınalma Teflifi g-Müstahsil Makbuzu h-Satınalma Teklif Havuzu ı-Satınalma İade Faturası j-Satınalma İade İrsaliyesi

Eğitim Videosu 13 :

İçerik : 1- Cari Yönetimi a-Ayarlar b-Tanımlar c-Cari Kartlar d-Cari Kartlar Liste Girişi e-Ödeme f-Tahsilat g-Cari Virman h-Cari Dekont ı-Cari Devir

Eğitim Videosu 14 :

İçerik : 1- Kasa Yönetimi a-Ayarlar b-Tanımlar c-Kasa Kartlar d-Ödeme e-Tahsilat f-Kasa Virman g-Kasa Devir h-Kasa Kapatma

Eğitim Videosu 15 :

İçerik : 1-SysMOND LİVE

Eğitim Videosu 16 :

İçerik : 1- Banka Yönetimi a-Banka Kartları b-Banka Gelen Havale c-Banka Giden Havale d-Banka Virman e-Banka Gider f-Banka Gelir g-Banka Devir h-Kredi Kartı ile Tahsilat ı-Kredi Kartı ile Ödeme j-Tanımları k-Ayarlar

Eğitim Videosu 17 :

İçerik : 1- Çek Senet Yönetimi a-Ayarlar b-Tanımlar c-Müşteri Çekleri d-Firma Çekleri e-Müşteri Senetleri f-Firma Senetleri

Eğitim Videosu 18 :

İçerik : 1- Ürün İmalat a- Ürün Reçete b- Ürün İmalat Fişleri

Eğitim Videosu 19 :

İçerik : Market Yönetimi – Yazar Kasa İşlemleri 1- Yazar Kasa Tanımları 2- Şube Tanımlar 3- Kasiyer Yetki Tanımları 4- Kasiyer Tanımlar 5- Promosyon a- Promosyon Tanımları b- Promosyon Uygulanmayacaklar 6- Yazar Kasa Veri Gönder 7- Yazar Kasa Veri Al 8- Diğer İşlemler a- Terazi Tanımları b- Offline Yazar Kasalar 9-Rapolar

Eğitim Videosu 20 :

İçerik : Restaurant Takip 1- Ayarlar 2- Tanımlar 3- Kasa Kapatma 4- Stok Yazıcıları 5- Raporlar

Eğitim Videosu 21 :

İçerik : SysMOND CE ( El Terminali Yazılımı) Tanıtımı.

SysMOND Tcaree Saha Satış Yazılımı ile Entegrasyonu