10264171_735655589823346_1414723085288095484_oSysmond_web

 

SysMOND Genel Özellikleri

Güncel teknoloji kullanılarak nesne yönelimli ve istemci-sunucu mimarisi ile geliştirilmiştir.

MS SQL Server veri tabanının gücü, MS SQL Server 2000, 2005 ,2008 ve 2012 ile çalışabilir.

Açık veritabanı yapısı ile kendi uygulamalarınıza tam entegre edilebilir.

Windows işletim sitemlerinin tümü ile sorunsuz çalışabilir (2000 Server, 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, XP, Vista,Win7,Win8).

Terminal Servis hizmetleri üstünde çalışabilir.

Havuz lisanslama seçeneği ile terminallere lisans gerektirmeden kurulabilir.

Düşük konfigürasyonlu bilgisayarlarda yüksek performans gösterir.

Aynı veritabanında, sınırsız sayıda şirket tanımı yapılabilir.

Aynı terminalde sınırsız sayıda SysMOND® uygulaması başlatılabilir.

2.Kullanıcı Dostu Arayüzler ile Rahat Kullanım

Modüler yapı ve esnek menü seçeneği.

Standart pencerelerin getirdiği kolay ve hızlı kullanım.

“Kayıt kopyala / yapıştır” özelliği ile benzer kayıtları (Fatura, irsaliye, sipariş, Cari Kart, Stok kartı v.s.) kolayca oluşturabilme.

Bir defa kaydet, her yerde kullan özelliği ile Tekliften > Muhasebeye “Tam Entegrasyon”.

Hesap ekstrelerine hızlı ulaşım (herhangi bir ekrandan hesap seçimi yapmaksızın tek tıkla).

Hesap ekstrelerinde, “baskı-ön izleme” sırasında, satır bazında hareketin kaynağına ulaşabilme.

Liste ekranlarında detaylı arama ve sorgulama seçenekleri.

Liste ekranlarında sınırsız gruplama seçeneği, ara toplam ve alt toplam alabilme.

Liste ekranlarında oluşan görünümleri aynı şekilde yazdırabilme veya Excel’e aktarabilme.

Kullanıcı tanımlı “tuş takımları” oluşturabilme.

Birden fazla pencere ile aynı anda çalışabilme, pencereler arası geçiş yapabilme.

Form Sihirbazı ile kayıt girişinde sadece istenen alanlara veri girebilme.

3.Sınırsız Yetkilendirme ve Etkin Güvenlik

Tüm işlemlerde, kullanıcı veya kullanıcı grubu bazında ileri seviye yetkilendirme.

Detaylı kayıt bilgisi tutma (kim – ne zaman girmiş, kim – ne zaman değiştirmiş v.b.).

Tüm kayıtların tarihçesini ekran-ekran saklama, izleme ve yazdırabilme seçeneği.

Veritabanında tanımlı tüm veri sahalarının kullanıcılar bazında detaylı yetkilendirilebilmesi.

Dokuman saklama özelliği sayesinde, işletmeyi ilgilendiren tüm word, excel, resim ve faks dosyalarının güvenli bir şekilde veritabanında saklanabilmesi.

Sisteme kayıtlı tüm raporları kullanıcılara göre yetkilendirebilme.

İstenilen raporlara şifre koyarak yetki dahilindeki kullanıcıların bile görmesini engelleyebilme.

Sistemde kayıtlı tüm raporların sorgulanma, ön izlenme ve yazdırılma tarihçelerinin alınabilmesi.

4.Sınırsız Raporlama ve Analiz Desteği

Hızlı, esnek ve detaylı raporlama motoru.

Tüm raporlar açık kaynak kodludur, bu sayede sistemde yer alan tüm raporlarda istenilen değişiklik rahatlıkla yapılabilir.

Raporlamada 5 değişik dil seçeneği sunulmaktadır (SQL, Pascal, C++,Basic ve Java).

Bir raporun tasarım modunda, farklı herhangi bir veri tabanına(Oracle, Access, DBase, Foxpro v.s.) bağlantı yapabilme.

Bir rapora istenilen sayıda “Filtre şablonu” oluşturabilme.

Raporlama sırasında verilen filtre ve kriterlerin otomatik olarak saklanması ve istendiğinde tekrar kullanılabilmesi.

Tüm rapor, fiş ve defterlerde “Dot Matrix- Nokta Vuruşlu” yazıcı kullanabilme.

“Görsel Sorgu Sihirbazı” ile SQL bilgisine ihtiyaç duymadan ileri seviye “SQL sorguları” oluşturabilme.

“Kayıt Bilgisi” sayesinde veritabanı yapısını ezberlemeye gerek kalmaksızın, listeler üzerinde otomatik olarak oluşan SQL cümlelerini kopyalayarak diğer uygulamalarda (Excel v.s.) kullanabilme.

Yıllara dayalı, karşılaştırmalı analiz raporları alabilme ve oluşturabilme.

Liste ekranlar üzerinde iken mevcut kayıtları, Excel süz tarzında filtreleyip baskı ön izleme yaparak yazdırabilme.

Listeler üzerinde sağ tıklayarak, herhangi bir alıcı, satıcı, stok, kasa, banka v.s. hesabı için önceden hazırlanmış analizleri ve özet tabloları izleyebilme ve yönetebilme.

5.Gelişmiş Yardım Sistemi

CHM tipi yardım dosyaları.

Görsel yardım sistemi sayesinde neyin nasıl yapıldığını görerek öğrenme imkanı.

Görsel yardım sayesinde kendi personelinizin eğitimi için oluşturduğunuz video ve flash animasyonlarını sisteme ilave edebilme imkanı.

Uzak yardım seçeneği ile istediğiniz bir servis görevlisinden online yardım alabilirsiniz.

6.Sınırsız Özelleştirme

Sinirsiz özelleştirme seçenekleri ile tamamen kendinize özgü ekranlar hazırlayabilirsiniz.

Kullanıcı tanımlı raporlar oluşturabilme.

Kullanıcı tanımlı Veri Tabloları oluşturabilme.

Kullanıcı tanımlı Veri Alanları Oluşturabilme.

Kullanıcı tanımlı alanlara formül veya SQL yazabilme.

Kullanıcı tanımlı Alan ve Tabloları raporlarda kullanabilme.

Üstün parametrik yapı ve her parametrenin ilgili ekranlarda detaylı anlatımı.

Liste pencerelerinde koşula bağlı renklendirme yapabilme (bakiyesi>0 olanlar kırmızı, muhasebeleşmemiş kayıtlar sarı v.s. ).

Kayıt esnasında koşula bağlı uyarı mesajları oluşturabilme ve gerekirse bu koşul gereğince işlemin kesilmesini sağlayabilme.

Bilgi girişi zorunlu alanlar oluşturabilme.

Sınırsız evrak türü oluşturabilme imkanı.

Açılış sorguları ile sadece kişiyi ilgilendiren kayıtlar üzerinde çalışabilme.

Çoklu dil desteği ile varsayılan olarak Türkçe ve İngilizce çalışabilme, istenildiği takdirde kendi dil seçeneğinizi ekleyebilirsiniz.

7.Diğer Özelliklerden Bir Kısmı

Tüm işlemlerde dövizli çalışabilme.

Her satıra ayrı döviz cinsi ve döviz kuru girebilme.

Veri alma ve verme özelliği (excel, xml, html, text).

Alış ve satış faturalarında “Ödeme ve Tahsilat Planı” belirleyebilme.

Tüm fiş işlemlerinde, ilgili kaydı Hareket Kodu ile izleyebilme.

Döviz kurlarını internetten otomatik veya manüel güncelleme.

Bilgi barındaki kayan yazılar ile günlük kurları her an izleyebilme.

Sektörel Üretim Yönetimi ürünlerimiz ile entegre çalışabilme.

MS Outlook tarzında gelişmiş Uyarı Sistemi.

“Uyarı Sistemi” ile sistemde olup bitenden anında “e-mail” veya anlık iletiler ile haberdar olma imkanı.

Alıcılar ve satıcılar bazında, çeşitli aktivitelerin ve olayların istenilen zamanda hatırlatılması.

Terminli her türlü fiş kaydının (teklif, sipariş, çek, senet v.s.) termini geldiğinde hatırlatılması.

Manüel veya otomatik “Bakiye Kapatma” seçenekleri.

Şirketler arası veri aktarımı.

Şirketler arası istenilen bir kaydı bir başka şirkete sağ tıkla gönderme seçeneği.

Satır bazında ileri geri entegrasyon yapabilme seçeneği.

Çevre birimleri ile haberleşme (barkod okuyucu, terazi, metre sayacı v.s.).

Doküman saklama özelliği ile tüm ekranlarda, her kayıt için sınırsız sayıda word, Excel, resim ve faks dosyaları saklama özelliği.

Bir cevap yazın